Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88479
Τίτλος
Διάλεξη με θέμα: η διαχείριση του υπογόνιμου ζευγαριού από τον Μ/Γ (μαιευτήρα - γυνακολόγο)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
16 - 5 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες