Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88502
Τίτλος
Μελέτη διαταραχών του πηκτικού μηχανισμού μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
17 - 4 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες