Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88504
Τίτλος
NHR - Ανάπτυξη καμπτικών ελατηρίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
28 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΡΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝ., ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩ., ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑ., ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚ.