Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88512
Τίτλος
Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου του staphylococcus aureus σε τυροκομικά προϊόντα με την εφαρμογή εργαλείων ποσοτικής μικροβιολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
9 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΟΥΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ., ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥ.