Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88532
Τίτλος
Ανάπτυξη νέων βιο-σύνθετων υλικών χαμηλού βάρους με χρήσης λιγνοκυταρταρινούχας βιομάζας και νανοτεχνολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ 2012-2014
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2015
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗ., ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΝΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩ., ΝΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ., ΣΙΑΦΑΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΩΑ., ΤΟΡΟΦΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕ.