Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88560
Τίτλος
Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων ποιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη χρήση σπερμάτων κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των αγροτικών ζώων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 7 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
22 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙ., ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣ., ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ., ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΣΙΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ.