Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88571
Τίτλος
Μελέτη ασθενών με ΣΕΛ για προκλινικές και κλινικές εκδηλώσεις αρτηριοσκλήρυνσης σε συσχέτιση με βιολογικούς παράγοντες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
18 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΟΥΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες