Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88663
Τίτλος
Καινοτόμος ολοκληρωμένη διεργασία υδροαποξυγονωσης βιο-γλυκερόλης προς 1,2 προπανοδιόλη απουσία υδρογόνου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 9 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΥΜ., ΓΚΛΑΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧ., ΠΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤ., ΣΚΟΥΦΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΠΟ., ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜ.