Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88665
Τίτλος
Συνδυασμός φωτοκαταλυτικων και φυσικών μεθόδων με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την αδρανοποίηση & επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων που περιέχουν φυτοφάρμακα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 9 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚ., ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗ., ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ., ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚ., ΝΤΟΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤ.