Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88743
Τίτλος
Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Διαφορετική Οργάνωση και Ρυθμιστικούς Κανόνες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑ., ΔΟΥΡΜΠΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ., ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙ., ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑ., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.