Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88764
Τίτλος στα Ελληνικά
Φαρμακοκινητικές, φαρμακοδυναμικές και ανοσοτροποποιητικές μελέτες της κολιμυκίνης, δαπτομυκίνης και μικαφουγκίνης σε νεογνά και παιδιά
Τίτλος στα Αγγλικά
Pharmacokinetic, pharmadynamic and immunomodulatory studies of colistin,daptomycin and micafungin in neonates and children
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Ημερομηνία έναρξης
18 - 2 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2015
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΜ.