Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88806
Τίτλος
Ομιλία με θέμα:Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα:Νοσήματα που σχετίζονται με το φλεγμονόσωμα και σύνδρομο TRAPS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες