Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88812
Τίτλος
Εφαρμογές καινοτόμων μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας των αμπελοοινικών προιόντων και προστασίας των φυτών της αμπέλου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
28 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟ., ΖΙΩΖΙΟΥ - ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚ., ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ., ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΧΡΗ.