Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88815
Τίτλος
Ομιλία σε συνέδριο ιατρικό με τίτλο: Σταθεροι συνδυασμοί στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης.Νέες θεαραπευτικές προκλήσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
15 - 9 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΘ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες