Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88820
Τίτλος
Ντερριντά (μετάφραση)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 7 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
24 - 8 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες