Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88821
Τίτλος
Γονιδιακή αλληλούχιση στα πλαίσια γονοτυπικής ανάλυσης πολυμορφισμών του γονιδίου PrP πρωτεΐνης σε πρόβατα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 7 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
18 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΡΕΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑ.