Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88839
Τίτλος
Μετατροπή ισορροπίας φάσεων σε νανοδομημένα υλικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ)
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 7 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
23 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
6
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗ., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑ., ΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓ.