Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88840
Τίτλος
Μια πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της χρήσης του Copaxon σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα. Μελέτη Sucess
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
19 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.