Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88864
Τίτλος
Μεταφορά Τεχνογνωσίας στις Τεχνολογίες Αναγνώρισης Φωνής και Εφαρμογής τους στην Αποδελτίωση Τηλεόρασης και ραδιοφώνου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
21 - 10 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑ.