Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88874
Τίτλος
Παρατήρηση του προφίλ ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες των παθογόνων μικροοργανισμών μιας Καρδιοθωρακοχειρουργικής Μονάδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 9 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
6 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες