Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88919
Τίτλος
E2VP-CASHIMA-Λεπτομερής γεωλογική και γεωτεχνική περιγραφή της περιοχής πειραμάτων του EUROSEISTEST και προετοιμασία δεδομένων και καταγραφών σεισμών από το μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων για την τεκμηρίωση αριθμητικών μεθόδων και προγραμμάτων για τον προσδιορισμό της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών και για μελέτες τεχνικής σεισμολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ., ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ., ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ., ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΑΝ.