Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88919
Τίτλος στα Ελληνικά
E2VP-CASHIMA-Λεπτομερής γεωλογική και γεωτεχνική περιγραφή της περιοχής πειραμάτων του EUROSEISTEST και προετοιμασία δεδομένων και καταγραφών σεισμών από το μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων για την τεκμηρίωση αριθμητικών μεθόδων και προγραμμάτων για τον προσδιορισμό της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών και για μελέτες τεχνικής σεισμολογίας
Τίτλος στα Αγγλικά
E2VP-CASHIMA-Detailed geological and geotechnical description of the EUROSEISTEST experimental facility and preparetion of earthquake data and recordings from the permanent strong motion array for the validation of numerical models and codes for site effect and engineering seismology studies
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
1 - 9 - 2012
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2014
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ., ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ., ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΑΝ.