Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88965
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στη διαχέιρηση εδαφών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 10 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ., ΜΠΙΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝ., ΝΙΚΟΛΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩ., ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ., ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛ., ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝ.