Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88972
Τίτλος
Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου με εμπλουτισμό του με εκχύλισμα φαινολών από φύλλα ελιάς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟ.