Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88976
Τίτλος στα Ελληνικά
Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων
Τίτλος στα Αγγλικά
AquaNet: Water Management for a City with an Intelligent, Autonom-ous and Low-cost Wireless Sensor Network.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
17 - 6 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες