Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88997
Τίτλος
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 11 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
19 - 11 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΚΑΠΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟ., ΤΖΗΜΟΥ - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΔΙΟ., ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗ.