Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89037
Τίτλος
Διερεύνηση των δυνατοτήτων παραγωγής βιοντήζελ 2ης γενιάς απο κλάσματα βιομάζας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 10 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 10 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝ.