Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89040
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, με εικονικό φάρμακο μελέτη παρακολούθησης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας της λακοσαμίδης (200 έως 600 mg/ ημέρα) σε σύγκριση με την καρβαζεπίνη (400 έως 1200 mg/ ημέρα) χρησιμοποιούμενη ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με τονικοκλονικές κρίσεις ηλικίας (>16 ετών) εστιακής ή γενικευμένης έναρξης, προερχόμενοι απο τη μελέτη SP0993
Τίτλος στα Αγγλικά
A multicenter double-blind, double-dummy follow-up study evaluating the long-term safety of lacosamide (200 to 600 mg/day) in comparison with carbamazepine (400 to 1200/day), used as monotherapy in subjects with partial- onset or generalized tonic-clonic seizures (.16 years) of age coming from the SP0993
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
19 - 10 - 2012
Ημερομηνία λήξης
18 - 10 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.