Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89053
Τίτλος
Μελέτη συντονισμού μονώσεων για τους 400kV και 132kV GIS υποσταθμούς και το σταθμό παραγωγής "Shat-Al-Basra 10xGT9E OCPP 1250MW"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 10 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
22 - 10 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΤΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩ., ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ.