Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89055
Τίτλος
Ανοιχτή τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη βιοϊσοδυναμίας 2 περιόδων του υπο έρευνα σκευάσματος Invermectin 0.6% Premix (Ivermec/PHARMACELL) ως προς το σκεύασμα αναφοράς του Ivermectin 0.6% Premix (Valaneq/ Gerolymatos) για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας σε υγιείς χοίρους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 11 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
4 - 8 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΗ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.