Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89058
Τίτλος
Έρευνα σχετικά με την καταλληλότητα των αποβλήτων Mn-Fe, που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου (MnO2) για χρησιμοποίησή τους ως πρώτη υλη στην παραγωγή κεραμικών προϊόντων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 11 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
19 - 4 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΜΠΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ.