Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89067
Τίτλος
Σεξουαλική Συμπεριφορά και λοίμωξη απο τον ιο HPV σε εμβολιασμένες και μη γυναίκες έως 25 ετών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες