Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89115
Τίτλος
Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΦΑΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΖΟΥΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩ.