Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89117
Τίτλος
Ασθενοκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση ασθενών με ΣΔΤ2. Ο ρόλος της Βιλνταγλιπτίνης στο νέο θεραπευτικό αλγόριθμο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 10 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
17 - 11 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες