Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89189
Τίτλος
Συμμετοχή σε γνωμοδοτικό συμβούλιο με θέμα :"Ιογενείς Ηπατίτιδες"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
4 - 1 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες