Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89197
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτή μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη και της ασφάλειας, καθώς και της φαρμακοκινητικής της επικουρικής θεραπείας με rufinamide σε παιδιατρικους ασθενείς ηλικίας απο 1 έτους έως κάτω των4 ετών με ανεπαρκώς ελεγχόμενο σύνδρομο LEnnox-Gastaut
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 8 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
7 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες