Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89201
Τίτλος στα Ελληνικά
Διόρθωση της αιμοσφαίρινης ή διαχείριση της αναιμίας στη ΧΝΝ
Τίτλος στα Αγγλικά
Hemoglobin correction of anemia management in CKD
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
11 - 12 - 2012
Ημερομηνία λήξης
31 - 1 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες