Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89215
Τίτλος
Σύντηξη πληροφοριών από πολλές πηγές και αισθητήρες εδάφους και φυτών για βελτιστοποιημένη παραγωγή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ)
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ - ΟΡΓΙΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ., ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡ.