Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89235
Τίτλος
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων,διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων,επιστημονική υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα διασφάλισης ποιότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
9 - 1 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΚΑΠΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟ.