Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89296
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας:Αυτο-οργανούμενη Γνωσιακή Ιεραρχική Αναδυόμενη Μνήμη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜ., ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡ.