Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89309
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα: Εκλεκτική αναγωγή νιτροενώσεων καταλυώμενη απο νανοσωματίδια χρυσού σε μεσοπορώδεις επιφάνειες παρουσία υδραζίνης ή 1,1,3,3- τετραμεθυλοδισιλοξανίου ως δότης υδρογόνου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες