Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89312
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Συλλογική σύνθεση της δομικής ποικιλότητας τερπενοειδών φυσικών προϊόντων ως εργαλείο ανακάλυψης νέων ενώσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες