Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89315
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Πειραμτική διερέυνηση της αντίστασης ρευστοποίησης ελαφρώς τσιμεντοποιημένων ιλυωδών άμμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΡΑΝΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜ., ΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝ.