Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89316
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής της λίμνης Κορωνείας για προστασία των εδαφών και των απειλούμενων φυσικών οικοτόπων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝ., ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤ.