Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89322
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Βέλτιστος σχεδιασμός μικρο-συσκευών: Μελέτη της επίδρασης της διαμόρφωσης του τοιχώματος στα χαρακτηριστικά του πεδίου ροής σε μικρο-αγωγούς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες