Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89335
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Η επίδραση της χορήγησης φυσικώναντιοξειδωτικών ουσιών (πολυφαινολών) στη συγκέντρωση της γλυκόζης, του αδρανοποιού του ενεργοποιού του πλασμινογόνου τύπου 1 (PAI-1), και στην έκφραση γονιδίων και οξειδωτικων παραμνέτρων σε διαβητικούς επίμυες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες