Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89337
Τίτλος στα Ελληνικά
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Διερεύνηση μηχανισμών επιβίωσης σε μοντέλο νευρικών κυττάρων PC12 επίμυ, μετά από έκθεση σε υποξία και διεγερσιμοτοξικότητα
Τίτλος στα Αγγλικά
Investigation of survival mechanisms in the rat PC12 neural cell model, after exposure to hypoxic and excitotoxic conditions
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 1 - 2014
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες