Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89345
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα: Ροή αέρα γύρω απο αγροτικές κατασκευές- Φυσικός Αερισμός- Απευθείας προσομοίωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες