Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89352
Τίτλος
Διαχείριση επιπέδων φωσφόρου και ασβεστίου σε ασθενείς με προ-τελικου σταδίου (3-5α) χρόνια νεφρική νόσο (XNN): H μελέτη ΗΣΝ-01
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
24 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες