Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89367
Τίτλος
Μελέτη Φάσης ΙΙ, προσαρμοστικού σχεδιασμού, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της φαρμακοδυναμικής, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του GSK2586184 σε ασθενείςμε ήπιο προς μέτριο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΒΕΤΛΑΝΑ SER.