Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89371
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Δ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών: Διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης: εφαρμογή για την έννοια της "ενέργειας" ως διδακτικό αντικείμενο σε παιδιά 5 έως 12 ετών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
GIVRY DAMIEN MAR.